Kongres Architektury Polskiej 2008 – logo & identyfication

English text coming soon. Please stand by.

/

Identyfikacja wizualna Kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu w 2008 roku. Wszystko zaczęło się od wygrania konkursu na zaprojektowanie logo kongresu zorganizowanego przez oddział SARP w Poznaniu. Następnie poproszono mnie o stworzenie pozostałych elementów graficznych identyfikujących to wydarzenie. W ramach projektu identyfikacji, oprócz logo w różnych wariantach powstał także papier listowy, identyfikatory, plakat, publikacja z materiałami z konferencji oraz strona internetowa.

client / klient: SARP Poznań

image description kongres-architektury-polskiej-identity kongres-architektury-polskiej-poster kongres-architektury-polskiej-web-site-design

Leave a Reply