Miniature Figures – package

Package system for miniature figures Armies of the XVIIth century was created as a bachelor’s degree on Industrial Design Faculty of Academy of Fine Arts in Warsaw. Project included box for set of figures – ‘unit’, a jacket for ‘army’ and a big box for ‘battle’. Beside this also elements of corporate identity for manufacturer were designed. Project war chosen for International Design Schools Review 2004-2005 edition.

/

System opakowań do miniaturowych figurek Armie XVII wieku powstał jako dyplom licencjacki na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Projekt obejmował pudełka na zestawy figurek – „oddział”, zbiorczą obwolutę na „armię” i pudełko „bitwy”. Oprócz tego powstało także logo i inne elementy identyfikujące producenta figurek. Projekt został także wybrany do Międzynarodowego przeglądu projektowych dyplomowych z lat 2004-2005.

miniature-figures-17-century-polish-hussars-cavalry-package-design miniature-figures-17-century-swedish-infantry-package-design miniature-figures-17-century-swedish-officer-package-design miniature-figures-17-century-polish-army-package-design miniature-figures-17-century-armies-package-design miniature-figures-17-century-kircholm-battle-package-design

Leave a Reply