Warsaw Public Transport – information design

System of visual identyfication for Warsaw public transport designed as a master’s degree project on Industrial Design Faculty on Academy of Fine Arts in Warsaw. Project was chosen for International Design Schools Review 2005-2006 edition.

/

System identyfikacji komunikacji miejskiej w Warszawie zaprojektowany w ramach dyplomu magisterskiego na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Projekt został wybrany do Międzynarodowego Przeglądu Dyplomów Projektowych z lat 2005-2006.

a_warsaw-public-transport-bus-stop-plac-pilsudskiego-by-woznkt

Leave a Reply