Twister – school book

Work on a series of schoolbooks for learning English – Twister 1 – for  School Publishers PWN (Wydawnictwo Szkolne PWN) I conduct in the  graphical studio Stanislavus. The work consisted in the preparation of new editions of books, and to convert the layout from QuarkXPress to Indesign. I prepared the release of Twister 1 for 6 and 7 year olds, and Twister 2 and 3. Included were: schoolbook and exercises, as well as the book with additional materials, picture cards and a book for the teacher. Below I present excerpts from various publications.

/

Pracę nad serią książek do nauki języka angielskiego Twister 1 dla Wydawnictwa Szkolnego PWN prowadziłem w studiu graficznym Stanislavus. Praca polegała na przygotowaniu nowego wydania książek, przy czym przenosiłem layout ze środowiska QuarkXPress do Indesign. Przygotowywałem wydania Twister 1 dla 6 i 7 latków, oraz Twister 2 i 3. W zestawie znajdowały się: podręcznik i ćwiczenia dla obu roczników, a także książka z dodatkowymi materiałami, karty obrazkowe i książka dla nauczyciela. Poniżej przedstawiam fragmenty poszczególnych publikacji.

publisher / wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN

twister-student-book-cover twister-student-book-01 twister-student-book-02 twister-exercise-book-01 twister-exercise-book-02 twister-flash-cards twister-resource-material-01 twister-resource-material-02 twister-resource-material-03 twister-story-cards twister-teachers-book-01 twister-teachers-book-02 twister-teachers-book-03 twister-teachers-book-04 twister-teachers-book-05 twister-teachers-book-06 twister-teachers-book-07

 

Leave a Reply