Mazowsze Zachodnie – local newspaper layout

Design of the layout of local newspaper Mazowsze Zachodnie. The design included cover and few spreads with main elements of layout.

/

Projekt layoutu lokalnej gazety Mazowsze Zachodnie. Obejmował projekt okładki  i kilku stron rozkładowych z głównymi elementami gazety.

client / klient: Mazowsze Zachodnie

mazowsze-zachodnie-newspaper-layout-design-01a mazowsze-zachodnie-newspaper-layout-design-02a mazwosze-zachodnie-newspaper-layout-design-03 mazwosze-zachodnie-newspaper-layout-design-04 mazwosze-zachodnie-newspaper-layout-design-05 mazwosze-zachodnie-newspaper-layout-design-06

Leave a Reply