Spis podróżny. Ormianie w Polsce – book design

Spis podróżny. Ormianie w Polsce is one of the books that were created for the project Spis podróżny developed by the foundation Ari Ari. Both books were designed to correspond each other in the page layout and matching covers. This publication is a photo album that takes us on a journey in the footsteps of Armenians living in Poland. The project included the cover design, the typographic layout, the setting and the preparation for printing. The book was set with the Minion Pro and Calibri typefaces.

/

Spis podróżny. Ormianie w Polsce, to jedna z książek powstałych w ramach projektu fundacji Ari Ari on nazwie Spis podróżny. Obie książki zostały zaprojektowane jako jedna całość, łącząc się poprzez layout oparty na tej samej siatce i odpowiadające sobie okładki. Wydawnictwo to jest swego rodzaju albumem fotograficznym zawierającym  obrazową podróż śladami Ormian żyjących na terenie Polski. Zakres prac obejmował projekt okładki i layoutu książki, skład tekstu i przygotowanie do druku.  Książkę złożono krojami Minion Pro i Calibri.

publisher / wydawca: Fundacja Ari Ari

ISBN: 978-83-62850-01-3

size / format: 210 x 210 mm

number of pages / ilość stron: 102

spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-cover-01 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-01 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-02 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-03 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-04 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-05 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-06 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-07 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-08 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-09 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-10 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-layout-11 spis-podrozny-ormianie-w-polsce-book-cover-02

Leave a Reply