Fundacja Ari Ari – website

Website design for Ari ari Foundation. Ari Ari Foundation is a polish non-governmental organization which was founded in 2008. Their activities in Poland and abroad can be characterized as educational, assistance, development, documentation, scientific. They are creating projects which character stays open and interdisciplinary.

/

Projekt strony internetowej fundacji Ari Ari. Fundacja Ari Ari jest polską organizacją pozarządową założoną w 2008 roku. Główne pole działań fundacji to rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie ochrony praw człowieka, animacja procesów kulturowych. Prowadzą projekty pomocowe, edukacyjne, dokumentacyjne, badawcze i kulturalne w Polsce i na Kaukazie.

strona-internetowa-fundacja-ari-01

fundacja-ari-ari-web-site-design-01 fundacja-ari-ari-web-site-design-02 fundacja-ari-ari-web-site-design-03 fundacja-ari-ari-web-site-design-04

Leave a Reply