Elementari – font

Elementari is a mono-linear script font dedicated to help children, aged 6-7, who are at a stage of learning to write. It combines elements of easy writing and good legibility. It is an attempt to take a fresh look at abc-scripts fonts and clean them from the traditional, and historical influences. Elementari is a slightly slanted typeface reflecting the natural writing movements, yet without the addition of ornamentation found in other scripts.

Caps were treated separately. They are not connected with the lower case letters, but their shapes refer to simple sans serif letters. Elementari is a fully functioning open type font, that automatically selects the appropriate connection between letters. My aim is to complete a family of text fonts that work with the abc-script.

/

Elementari to jednoelementowa pisanka przeznaczona dla dzieci, w wieku 6-7 lat, które są na etapie nauki pisania. Łączy w sobie elementy łatwej piśmienności i dobrej czytelności. Projekt ten jest próbą świeżego spojrzenia na pismo elementarzowe i oczyszczenie go z tradycyjnych i historycznych naleciałości. Lekko pochylone Elementari naśladuje naturalny ruch ręki, jednocześnie pozbawione jest ozdobników, które można znaleźć w innych pisankach.

Wersaliki zostały potraktowane oddzielnie. Nie łączą się one z małymi literami, a ich kształt nawiązuje do prostych pism bezszeryfowych. Elementari jest w pełni funkcjonującym fontem open type, który automatycznie dobiera odpowiednie połączenia między literami. W planach jest powstanie kompletnej rodziny pism tekstowych, które współpracowałaby wraz z pisanką elementarzową.

elementari-font-sample elementari-font-characters-glyph

Leave a Reply