Product flyers for ITR – brochure

Product brochures for ITR (Tele and Radio Research Instytute). The design was made by Cezary Powierża. My role was to prepare InDesign files with master pages and styles. Next step was typesetting of the set of flyers. Flyers were publisched in English, Russian, French and Polisch language.

/

Ulotki katalogowe poświęcone urządzeniom tworzonym przez ITR (Instytut Tele- i Radiotechniczny). Projekt wykonał Cezary Powierża. Moją rolą było przygotowanie plików InDesigna ze stronami wzorcowymi, oraz stylami typograficznymi, a następnie skład serii broszur. Ulotki publikowane były w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i polskim.

client / klient: Tele and Radio Research Instytute, 2008-2012

size / format: 210 x 297 mm

number of pages / ilość stron: 2-8

itr-product-brochure-layout-design-01 itr-product-brochure-layout-design-02 itr-product-brochure-layout-design-03 itr-product-brochure-layout-design-04 itr-product-brochure-layout-design-05 itr-product-brochure-layout-design-06

 

Leave a Reply