Art Everywhere / Sztuka Wszędzie – exhibition

Art Everywhere – The Academy of Fine Arts in Warsaw 1904-1944 is an exhibition summarizing the activity of Fine Arts in Warsaw in the first half of the twentieth century. The exhibition is designed by Maria Górska and Daniel Zieliński with a team of designers. My task was to design a typographic elements of exhibition. I have prepared captions for works, charts and informational signs. Here are results of the work and the exhibition. For project I’ve used Grotesk Polski from Artur and Małgorzata Frankowski, which is sans-serif variation of Półtawskis Antiqua.

/

Sztuka Wszędzie – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944 to wystawa podsumowująca działalność ASP w Warszawie w pierwszej połowie XX wieku. Ekspozycję projektowali Maria Górska i Daniel Zieliński z zespołem projektantów. Moim zadaniem było zaprojektowanie elementów typograficznych na wystawie. Przygotowywałem podpisy pod eksponatami, plansze, i napisy informacyjne. Poniżej przedstawiam wyniki pracy i wystawę. Do projektu wykorzystano Grotesk Polski Artura i Magdaleny Frankowskich, będący bezszeryfową wariacją Antykwy Półtawskiego.

sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-01 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-02 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-03 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-04 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-05 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-06 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-07 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-08 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-09 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-10 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-11 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-12 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-13 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-14 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-15 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-16 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-17 sztuka-wszedzie-exhibition-zacheta-18

Leave a Reply