New Maxi Taxi – school book

For several years, working with the studio Stanislavus, I was setting language schoolbooks for School Publishers PWN (Wydawnictwo Szkolne PWN). One of the titles was a series of New Maxi Taxi.  Work on the series proceeded in several stages. First of all, I have to update the layout of publication to the new release, by the way by converting the files from QuarkXPress format to Indesign. The second stage was typical composition and preparation for printing the whole issue. Through our hands passed the New Maxi Taxi Starter and New Maxi Taxi 1 and 2. The release included: schoolbook, exercisebook, additional materials, tests, picture cards and teacher’s Guide.

/

Przez kilka lat, współpracując ze studiem Stanislavus, składałem podręczniki językowe dla Wydawnictwa Szkolnego PWN. Jednym z tytułów była seria New Maxi Taxi. Praca nad serią przebiegała w kilku etapach. Po pierwsze należało zaktualizować layout publikacji do nowego wydania, przy okazji konwertując pliki z formatu QuarkXPress do Indesigna. Drugim etapem, był już typowy skład i przygotowanie do druku całego wydania. Przez nasze ręce przeszły New Maxi Taxi Starter oraz New Maxi Taxi 1 i 2. W skład wydania wchodziły: podręcznik, ćwiczenia, materiały dodatkowe, testy, karty obrazkowe i książka nauczyciela.

publisher / wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN

new-maxi-taxi-school-book-01 new-maxi-taxi-school-book-02 new-maxi-taxi-exercise-book-01 new-maxi-taxi-exercise-book-02 new-maxi-taxi-extras-book-01 new-maxi-taxi-extras-book-02 new-maxi-taxi-teachers-book-01 new-maxi-taxi-teachers-book-02 new-maxi-taxi-test-book new-maxi-taxi-picture-cards

Leave a Reply