Broka – font

Broka was made during Ala has a pen workshops in Katowice. The font borned from combination of the german broken script and the renaissance cursive. Its shape changed during the creation process, travelling across Europe – from the cold North to the sunny South. This is how two contrasting styles can now be found in one expressive typeface. With its composition of the angular, broken shapes of the Fraktur and the smooth, slanted humanistic line of the cursive, Broka became a perfect display font. It can be used for setting short texts, headings or in packaging design. Its characteristic features catch up the eye and at the same time make the font legible even in small sizes.

/

Broka powstała podczas warsztatów Ala ma pióro w Katowicach. Jest to pismo zrodzone ze spotkania pomiędzy niemiecką frakturą a renesansową kursywą. Jej wygląd zmieniał się w trakcie powstawania, przemierzając drogę z zimnej północnej europy, w stronę słonecznej italii. Tak wykształciło się wyraziste, oparte na kontrastach pismo. Brokę z jej połączeniem kanciastych, twardych kształtów fraktury z pochyloną, humanistyczną linią kursywy można zaliczyć do krojów typu display. Swoje zastosowanie znajdzie w składzie krótkich tekstów, w nagłówkach czy projektach opakowań. Charakterystyczne elementy Broki przykuwają uwagę i jednocześnie sprawiają, że jest czytelna nawet w małych stopniach pisma.

broka-font-sample-01 broka-font-glyphs-characters-01

 

Leave a Reply