Samodzielność: Gruzja – CD cover, package, certificate

Visual identity for Ari Ari foundation project called Independence. From 4 years foundation is developing it in the Caucasian region help system for the blind and visually impaired. Last year among other things they prepared CD’s with audio description, books in Braille and lot of workshops. Below I’m showing some design for this project – CD with cover, certificates for workshops and package for books. Most of them was typesetting in three languages – Polish, English and Armenisch.

/

Identyfikacja wizualna do projektu Fundacji Ari Ari o nazwie Samodzielność: Gruzja. Od 4 lat fundacja rozwija w rejonie Kaukazu system pomocy dla osób niewidomych i słabowidzących. W ostatnim roku przygotowali między innymi płyty CD z nagraniami dźwięków i audiodeskrypcją, książki w języku Braille’a, a także z ilustracjami drukowanymi metoda tyflograficzną, oraz wiele warsztatów. Poniżej przedstawiam kilka rzeczy, które przygotowywałem do tego projektu – płytę z okładką, certyfikaty z warsztatów i pudełka dla ksiązek. Większość tekstów składana była w trzech językach – Polskim, Angielskim i Ormiańskim.

samodzielnosc-gruzja-niewidomi-identyfication-01 samodzielnosc-gruzja-niewidomi-identyfication-02 samodzielnosc-gruzja-niewidomi-identyfication-03

Leave a Reply