Muzea Społecznie – identyfication

Visual identity of Ari Ari Foundation research project called Social Museums (Muzea Społeczne). Project included designs of logo, website, flyers, questionnaire and ID badge for researchers. More information about the project on foundation website.

/

Identyfikacja wizualna projektu badawczego prowadzonego przez Fundację Ari Ari o nazwie Muzea Społeczne. W ramach projektu powstało logo, strona internetowa, ulotki, ankiety i identyfikatory dla badaczy. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie fundacji.

muzea-spoleczne-identyfication-01 muzea-spoleczne-identyfication-02 muzea-spoleczne-identyfication-03 muzea-spoleczne-identyfication-04

Leave a Reply