Szlamek – identyfication

Graphic identity for short documentary film which was made during the Ari Ari Foundations project: Szlama Ber Winer [vel Jakub Grojnowski]. The movie tells the story of Szlamek (the diminutive form of Szlama), a Polish Jew from Izbica Kujawska, who survived the Chełmno extermination camp during the Holocaust in Poland. Szlama Ber Winer escaped from the Waldlager work commando at Chełmno (German: Kulmhof), and described in writing the atrocities he witnessed at that extermination camp. His deposition is commonly known as the Grojanowski Report.

/

Oprawa graficzna towarzysząca krótkiemu filmowi dokumentalnemu, który powstał w ramach projektu: Szlama Ber Winer [vel Jakub Grojnowski] prowadzonego przez fundację Ari Ari. Dokument opowiada historię Szlamka (zdrobnienie imienia Szlama), polskiego żyda, który przetrwał pobyt w obozie koncentracyjnym i jako pierwszy przekazał informacje o likwidacji Żydów i Romów w obozie w Chełmnie nad Nerem. Zeznania te znane są pod nazwą Raportu Grojanowskiego (przybrane nazwisko Szlamy).

szlamek-film-dokumentalny-flyer-cd-cover szlamek-film-dokumentalny-poster

Leave a Reply