Westphalia and Lippe Gadreners Association – annual report

Layout design and typesetting of annual report for Association of Allotment Gardeners of Westphalia and Lippe. Project was made during the work for Berlin publishing house W. Wächter.

/

Projekt layoutu i skład raportu rocznego na zjazd Stowarzyszenia działkowców Westfalii i Lippe w Niemczech wykonany podczas pracy w Berlińskim wydawnictwie W. Wächter.

annual-report-westphalia-gardeners-publication-01 annual-report-westphalia-gardeners-publication-02 annual-report-westphalia-gardeners-publication-03 annual-report-westphalia-gardeners-publication-04 annual-report-westphalia-gardeners-publication-05 annual-report-westphalia-gardeners-publication-06 annual-report-westphalia-gardeners-publication-07 annual-report-westphalia-gardeners-publication-08

Leave a Reply